01
Kw
Dostaliśmy kolejne dofinansowanie
01.04.2013 06:38

BYŁ TO ŻART PRIMA APRILISOWY


Mamy bardzo ważną wiadomość dla mieszkańców i turystów. Jeszcze jako nieformalna grupa działania wystąpiliśmy o przyznanie dotacji z funduszu rozwoju obszarów wiejskich, z budżetu województwa Warmińsko- Mazurskiego, z ministerstwa sportu i turystyki, z ministerstwa ochrony środowiska. Nasz wniosek i projekt został rozpatrzony pomyślnie i w ramach dotacji otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 56 519 485,63 gr.. Projekt jest kierowany na rozwój turystyki w naszej miejscowości. Teren na północ od miejscowości zostanie wykupiony od właścicieli, którzy już zgodzili się na sprzedaż gruntów i w tym miejscu zostanie usytuowane boisko w ramach projektu rządowego Orlik zawierać ono będzie 2 boiska do piłki nożnej 2 do koszykówki, ponadto 1 boisko do piłki ręcznej,  pojawią się także 3 korty do tenisa ziemnego i 1 pole golfowe inwestycja ta obejmie prawie 13 ha gruntów. Następnym etapem będzie budowa niewielkiej bazy noclegowej na około 50 miejsc. Do bazy będzie przylegał basen, który pochłonie znaczną część funduszy, ponieważ część dotacji zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości na tym basenie. W ostatnim etapie zostanie wybudowany park linowy na obszarze 2 ha lasu i park do gry w Paintball’a. Wiele z tych inwestycji jest pierwszą tego typu w nie tylko w powiecie nidzickim, ale też na skalę województwa. Warto też wspomnieć, że po części zostanie stworzony park zabawowy czyli miejsce w którym będą mogły odbywać się niewielkie zabawy i pikniki. Scena, która stanie na tym placu będzie miała rozmiary 46,7m na 11.2m. Będzie to jedna z największych stałych scen w naszym województwie. Warto też wspomnieć, że większość energii potrzebnej do utrzymania tego kompleksu będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej bo ok. 65 % zapotrzebowania będzie pochodzić z energii słonecznej planujemy zamontować prawie pół tysiąca kolektorów słonecznych. Wodna elektrownia będzie mieścić się wewnątrz ziemi i nie będzie jej w ogóle widać i będzie to tzw. Energia awaryjna, z niej wyciągniemy ok. 18 %. Reszta to elektrownia wiatrowa. Stanie w pobliżu miejscowości 15 wiatraków, które nie tylko urozmaicą nasz krajobraz ale też odmienią naszą Łynę. Nadmiar energii będzie odprowadzony do ogólnopolskiej sieci elektrycznej. Kompleks będzie zatrudniał ok. 120 pracowników stałych i 100 pracowników sezonowych. Dlatego już poprzez naszą stronę można zgłaszać się do pracy. Wartość całego projektu wynosi 59 898 543,54 gr.. Brakującą kwotę dołożą nasi sponsorzy i oficjalni partnerzy. Inwestycja będzie oddawana do użytku stopniowo, tak aby do końca 2016 roku oddać cały kompleks do użytku. Mamy nadzieję, że wpłynie to na rozwój naszych terenów.

zdj.:pixabay.com


Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!