23
St
Na pomoc zwierzętom
23.01.2013 09:16

Na pomoc zwierzętom

W ramach Projektu Pożyteczne Ferie 2013 o tytule "Nasi wspaniali sąsiedzi", uczestnicy tych spotkań wykonali przepiękne plakaty informujące o dobrym traktowaniu, jak to mawiał św. Franciszek, naszych braci mniejszych- zwierząt. Plakatów powstało w sumie 19. Plakaty te w najbliższym czasie zawisną na tablicach ogłoszeń w naszej miejscowości, aby każdy kto przejdzie obok nich traktował zwierzęta z należytą godnością, która przysługuje wszystkim istotom żywym, a takimi nie wątpliwie są nasi przyjaciele- zwierzęta. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy.

 


Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!