08
Kw
Nowy cennik za śmieci
08.04.2013 23:07

Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 26 marca ustaliła nowe, najprawdopodobniej ostateczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Przypominamy. Deklarację należy złożyć do 25 kwietnia 2013 roku, w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (pokój 31).


Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ekologicznego Zwiazku Gmin „Działdowszczyzna”
Nr XI/64/2013 z dnia 6 marca 2013 r. oraz Nr XII/68/2013 z dnia 26 marca w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty wynoszą:
16 zł miesięcznie od osoby na miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady będą
niesegregowane.
W przypadku zadeklarowania, że odpady będą segregowane:
1. na terenach miejskich:
a) 10 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez nie więcej niż 4 osoby,
b) 8,20 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez 5 osób,
c) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 6 osób,
d) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 7 osób,
e) 5,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób;
2. w przypadku terenów wiejskich:
a) 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby,
b) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 5 osób,
c) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 6 osób,
d) 5 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 7 osób,
e) 4,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.


Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!