19
Kw
Sołectwo
19.04.2013 19:45

Sołtys

 

ELŻBIETA BRODACKA (sołtys od 2007 roku)

 

 

Rada Sołecka

 

Beata Bandurska

 

Emilia Brodacka

 

Jolanta Męzińska

 

Justyna Pejs

 


Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!