20
Ma
Stowarzyszenie ma wpis do KRS
20.05.2013 22:58

20 maja Łyńskie Centrum Rozwoju zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461553 i tym samym nabyło osobowość prawną. Wszystkie uchwały Stowarzyszenia z zebrania założycielskiego nabrały mocy prawnej.


powered by Beepworld.pl