10
Pa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przejął Łyński Młyn
10.10.2013 19:54

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjął uchwałę o przyjęciu darowizny od Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Darowizną jest 8 działek znajdujących się w Łyńskim Młynie. Darowizna obejmuje 5 budynków, w tym budynku odrestaurowanego dwa lata temu Starego Młyna. Na terenie 3,6 ha ma powstać Muzeum Źródeł Łyny, Regionalne Centrum Ekologiczne "Łyński Młyn", Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza. Wartość całej darowizny oszacowano na 1.215.000, 00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100). Jest to ogromna szansa na rozwój naszego regionu. TEKST UCHWAŁY SENATU UWM

Łyński Młyn

Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!