17
Gr
Wigilia wiejska
17.12.2014 20:39

Bóg się rodzi... Takie hasło przewodziło spotkaniu wigilijnemu mieszkańców Łyny, do którego dołączyło nasze łyńskie stowarzyszenie. Dzieci pod kierunkiem wychowawcy świetlicy przygotowały przedstawienie teatralne pt. "Jasełka na wesoło". Prześledziliśmy los pasterzy betlejemskich, mędrców, oraz tragiczny los Heroda, który spłonął w piekielnym piecu. Tak jak chciały dzieci przedstawienie było przerywane śmiechem widzów. Po przedstawieniu przyszedł czas na wspólną wieczerzę wigilijną, którą zgodnie z polską tradycją rozpoczęto łamaniem się opłatkiem. Podczas wigilii można było podzielić się nie tylko opłatkiem, ale doświadczeniami mijającego roku. Takie spotkania także umacniają więzi sąsiedzkie. W naszej miejscowości po raz pierwszy udało nam się zorganizować takie spotkanie. Organizatorami spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA", Sołectwo Łyna, Świetlica w Łynie. 

Biuletyn nr 5
Komunikat Wychowawcy Świetlicy

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!