15
Lu
Zniżka na wywóz śmieci- wnioski trzeba złożyć do 15 marca!!!
15.02.2013 23:39

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. Zarząd Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na zgromadzeniu związku zaproponował ulgi w opłacie śmieciowej dla mieszkańców wsi, osób starszych i rodzin wielodzietnych.

Zróżnicowanie opłat umożliwia znowelizowana ustawa śmieciowa. Mieszkańcy wsi jako że, sami zagospodarowują część śmieci mieliby płacić nie 10 zł od osoby, a 8,5 zł. za śmieci segregowane, a za niesegregowane tak jak wszyscy 20 zł. Ulgi dotyczyć mają też rodzin wieloosobowych. Opłata od osoby naliczana miałaby być tylko do 4 osób w rodzinie. Dodatkowo osoby , które ukończyły 75 lat mają płacić jedynie połowę stawki. Te propozycje musi jeszcze zatwierdzić Zgromadzenie Związku.

W międzyczasie Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", który w imieniu gminy Nidzica realizuje zadania w zakresie gospodarki odpadami, informuje o konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty.

Deklaracje trzeba złożyć do 15 marca w Urzędzie Miejskim w Nidzicy lub biurze „Działdowszczyzny”. Deklaracje te zostaną dostarczone za pośrednictwem pracowników Związku lub Gminy.

Trzeba pamiętać, że wysokość opłaty naliczana jest od ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH, a nie zameldowanych w danej nieruchomości.

Wysokość opłaty zależy od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów:

Mieszkańcy miasta

segregacja odpadów – 10 zł miesięcznie od mieszkańca
brak segregacji odpadów- 20 zł miesięcznie od mieszkańca

Mieszkańcy wsi

segregacja odpadów – 8,5 zł miesięcznie od mieszkańca
brak segregacji odpadów- 20 zł miesięcznie od mieszkańca

                                                                                                            info: Urząd Miasta i gminy Nidzica

Walentynki
Projekcja filmu-zaproszenie

Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!