1387- Założenie miejscowości

1725-1726- Budowa kościoła

1771- Renowacja kościoła

23 sierpnia 1914- Bitwa u Źródeł Łyny

1938- Zmiana nazwy miejscowości z Lahna na Allendorf

1945- Łyna- miejscowością polską

1945- Przejęcie kościoła przez katolików

16 V 1946- administratorem Parafii zostaje x. Franciszek Bałut

1946- Proboszczem zostaje x. Stanisław Janusz

1949- Proboszczem zostaje x. Rudolf Jaworski

1949- Proboszczem zostaje x. Stefan Brzykcy

1949- Proboszczem zostaje x. Wincenty Matłowski

1950- Proboszczem zostaje x. Wenancjusz Maćkowiak

1951- Proboszczem zostaje x. Jerzy Żamejć

1952- Proboszczem zostaje x. Julian Wojtkowski, późniejszy biskup pomocniczy diecezji warmińskiej

1952- Proboszczem zostaje x. Aleksander Iwanicki

1952- Proboszczem zostaje x.Franciszek Bryx

1952- Proboszczem zostaje x. Stanisław Kałucki

1952- Śmierć pierwszego proboszcza ks. Stanisława Janusza w więzieniu we Wronkach

1955- Proboszczem zostaje x. Stanisław Sobieszczyk

1957- Proboszczem zostaje x. Augustyn Flejszer

1962- Proboszczem zostaje x. Antoni Zdunek

1968- Proboszczem zostaje x. Aleksander Jasikowski

1979- Proboszczem zostaje x. Janusz Wysocki

1980- Proboszczem zostaje x. Henryk Czajczyk

1981- Proboszczem zostaje x. Władysław Boksa

1984- Proboszczem zostaje x. Edward Marek Passon

1989- Proboszczem zostaje ks. Piotr Starzec

22 maja 2010- 50-lecie kapłaństwa ks. Piotra Starzec

1 sierpnia 2010- Proboszczem zostaje ks. Krzysztof Kuleszo

27 sierpnia 2011- Rozpoczęcie obchodów 625-lecia istnienia miejscowości

09 listopada 2012- Założenie strony internetowej miejscowości

16 marca 2013- Powstanie Stowarzyszenia Łyńskie Centrum Rozwoju "Ałna"

 

*Informacje o kapłanach związanych z Łyną zaczerpnięto z książki Ks. Krzysztofa Bielawnego- Nidzica i okolice. Katolicy i Ewangelicy po 1945 roku, Gietrzwałd 2012.


Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!