28
Lu
Oddaj popsuty sprzęt elektryczny i pomóż
28.02.2016 20:43

 

 Papież Franciszek w najnowszej encyklice „Laudato si” wzywa katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli do rozumnej troski o świat stworzony: „Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami” (nr 14). Mając na uwadze powyższe słowa papieża Franciszka i naszą w tej dziedzinie odpowiedzialność, za zgodą Ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie we współpracy z firmą Green Office przeprowadzi na terenie Archidiecezji Warmińskiej zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego od 23 lutego do 09 marca 2016 roku.

Dochód z tej akcji będzie przeznaczony na realizowanie projektów prowadzonych przez polskich misjonarzy (budowane są szkoły, szpitale, kaplice, studnie), a także na wsparcie wspólnot kościoła prześladowanego i klasztorów kontemplacyjnych. Zbiórka ta ma także wymiar edukacyjny i ekologiczny. Prosimy o zaangażowanie i udział w zbiórce różne grupy i wspólnoty działające na terenie parafii, włączenie do tego działania samorządów, szkół, OSP, wykorzystanie lokalnych mediów, co skutkować będzie dobrym przygotowaniem i przeprowadzeniem tej zbiórki. Dzięki temu będzie można zebrać jak największą ilość zużytego sprzętu, co się przełoży na skuteczniejszą i bardziej rozległą pomocy kościołom będącym często w wielkiej potrzebie. 

Wszystkich, którzy mają sprzęt elektroniczny i chcieliby go oddać i w ten sposób pomóc, prosimy o dostarczenie takiego sprzętu do parafii w Łynie do dnia 3 marca do godz. 12:00. 


Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!