09
Cz
Potrzebne zdjęcia do widokówek
09.06.2015 10:18

Szanowni Państwo! Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA" przystępuje do realizacji projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu zostaną wydane pocztówki (widokówki) z Łyny oraz Rezerwatu, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie zdjęć oraz zgody na użycie ich na pocztówkach. Z autorami zdjęć wybranych do umieszczenia na widokówkach zostanie podpisana umowa licencyjna. Widokówki będą dostępne bezpłatnie w Łynie jako pamiątki oraz zostanie nawiązana współpraca z Organizacjami Pozarządowymi z różnych rejonów Polski. Potrzebujemy Państwa zgody na wykorzystanie zdjęć non profit. Prosimy o przesłanie zdjęć do najbliższego czwartku (11 czerwca) na adres e-mail: 1-darek@gazeta.pl.  W wiadomości prosimy podać adres do wysłania umowy licencyjnej. Poniżej przedstawiam wzór umowy licencyjnej.
 Dariusz Grzebała- Prezes Łyńskiego Centrum Rozwoju "AŁNA"

 

Projekt jest realizowany ze środków programu mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie" dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO.

WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ
umowa_licencyjna_pocztwki_ana_imi_nazwisko.docx [14 Kb]
Download

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!