16
Ma
Powstało Stowarzyszenie
16.03.2013 20:27

Zebrani w dniu 16.03.2013 r. postanowili powołać Stowarzyszenie na podstawie uchwały nr 1/2013 o nazwie

                                                              ŁYŃSKIE CENTRUM ROZWOJU "AŁNA"

Przewodniczącym zebrania został Dariusz Grzebała, natomiast protokolantką Justyna Pejs.

Statut Stowarzyszenia na podstawie uchwały nr 2/2013 został przyjęty jednogłośnie.

Komitet założycielski został powołany na podstawie uchwały nr 3/2013; w skład komitetu weszły następujące osoby: Paweł Ziulewski i Dariusz Grzebała. Na tych osobach spoczywa odpowiedzialność za rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałą nr 4/2013 powołano Zarząd w składzie:

Dariusz Grzebała- Prezes Zarządu

Paweł Ziulewski- Wiceprezes Zarządu

Emilia Brodacka- Wiceprezes Zarządu

Ewa Sokolnicka- Ziulewska- Skarbnik Zarządu

Beata Bandurska- Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołano uchwałą nr 5/2013 następujące osoby:

Wiesława Rogowska- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Monika Golubińska- członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Skoniecki- członek Komisji Rewizyjnej

 

Teraz trzeba tylko poczekać na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i zacząć działać.

Panu Józefowi dziękujemy za propozycję nazwy, która została jednogłośnie przyjęta przez Walne Zebranie Członków.

Statut Stowarzyszenia
Stowarzyszenie

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!