29
Gr
Przekaż Łynie 1 procent podatku
29.12.2014 11:20

Każdy podatnik sam decyduje komu przekaże jeden procent swojego podatku.  Jeżeli nie wskaże on w swoim zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego Urząd Skarbowy sam wskaże organizacje, do której trafi ten jeden procent. Koszty jednego procenta pokrywane są z podatku, a nie z kwoty nadpłaty na podatek  dochodowy. Podatnik nie ponosi żadnego kosztu.

Od tego roku Łyńskie Centrum Rozwoju  „AŁNA” może starać się o 1 % podatku. Należy jednak zaznaczyć, że  nasza organizacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, ale na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem a Funduszem Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia,  może przyjąć dar podatnika.

Zachęcamy do przekazania 1 % swojego podatku na nasze stowarzyszenie, które postara się, aby mieszkańcom żyło się lepiej w Łynie, a turystom lepiej w naszej miejscowości funkcjonowało, dzięki rozwijającej się infrastrukturze , którą pragniemy stworzyć. Pozyskane w ten sposób środki finansowe  Stowarzyszenie zainwestuje w poprawę estetyki wsi, rozbudowę zaplecza turystycznego, organizacje festynu oraz promocję  wsi i rezerwatu. Jednak ostateczne decyzje zapadną w czerwcu na zebraniu darczyńców i mieszkańców, którzy podejmą decyzję o tym w jaki sposób te środki rozdysponować. Dlaczego zebranie odbędzie się tak późno? Ponieważ dopiero w czerwcu dowiemy się  jaką kwotę przekazali nam podatnicy. Logicznie rzecz biorąc. Im większą kwotę pozyskamy tym więcej uda nam się zrobić dla waszego dobra. Dlatego prosimy o powiadomienie swoich znajomych i rodzinę o naszym stowarzyszeniu. Poproś w naszym imieniu o jeden procent. Dziękujemy!!!

W 2014 roku zrealizowaliśmy projekty na kwotę ponad 6 tysięcy złotych. Najwięcej bo niemal 5 500 złotych przeznaczyliśmy na realizację  projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zorganizowaliśmy także wraz z sołectwem piknik tannenbergski oraz Bal Seniora, z którego skorzystało 30 Seniorów naszej wsi. Dużym przedsięwzięciem była organizacja pleneru fotograficznego na Źródłach Łyny, a po nim kilku wystaw poplenerowych, które odbywały się w miastach naszego województwa. Wystawy odwiedziło łącznie około 15 tysięcy ludzi. Jest to pierwszy krok w dobrym kierunku, aby rozwinąć turystykę wokół rezerwatu Źródeł Łyny, a mieszkańcy znajdą dodatkowy sposób na to, aby dodatkowo zarobić.

DANE DO PRAWIDŁOWEGO PRZEKAZANIA 1 % PODATKU

KRS: 0000 404 812

CEL SZCZEGÓŁOWY: AŁNA

 Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!