14
Gr
Stowarzyszenie to nie sekta!!!
14.12.2013 00:01

Stowarzyszenie Wiosna prowadzące akcję "Szlachetna Paczka", Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Cztery Łapy" pomagające zwierzętom, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy, Łyńskie Centrum Rozwoju "Ałna". Są to Stowarzyszenia działające również na naszym terenie. Jednak trzeba zaznaczyć, że są to Stowarzyszenia działające na korzyść każdej osoby. Pierwsze pomaga ludziom ubogim, drugie zwierzętom, trzecie szpitalowi z którego korzystamy wszyscy, i ostatnie na rzecz poprawienia warunków życia w naszej społeczności. Stowarzyszenie, aby działać musi spełniać warunki, których nie można obejść w żaden sposób. Minimum 15 osób założycieli, Statut zgodny z wieloma aktami prawnymi, uchwały. Po uzbieraniu tego wszystkiego musi przejść postępowanie rejestracyjne, które trochę trwa. Późniejsza działalność też zależy od wielu czynników. Nie jest tak jak z sektami, które odłączą się od większych Religii (i działają jako związek wyznaniowy, ale oczywiście po rejestracji w odpowiednim Ministerstwie). Wszystkie sekty działają jako niezarejestrowane "grupy religijne". I działają tak przez wiele lat.

Skąd taki tytuł?

Tytuł odnosi się bezpośrednio do pewnych stwierdzeń, że stowarzyszenie w Łynie to sekta. Otóż Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA" może takie wrażenie sprawiać dla osób, które nie potrafią się odnaleźć w grupach ludzi i współdziałać z nimi. Jednakże działa ono otwarcie. Jest legalnie działającą organizacją pozarządową, która spełniła wymaganą procedurę rejestracyjną. ŁCR "AŁNA" działa na rzecz wsi jawnie. Zaprasza wszystkich na zebrania. Każdy może zostać dobrowolnie członkiem Stowarzyszenia. Oczywiście wchodząc do jakiejkolwiek grupy, w myśl przysłowia "weszłeś między wrony kracz tak jak i one", trzeba się podporządkować prawu jakie w danej organizacji zostało ustalone przez członków. Jesteśmy choć jeszcze krótko motorem, które inicjuje imprezy, warsztaty, itd.. Działamy tyle na ile pozwalają nam środki finansowe, które są szczegółowo wyodrębniane w pełnej księgowości, każdy grosz jest rozliczany i nikt nie ma korzyści finansowej będąc w Stowarzyszeniu. W myśl Statutu członkowie wykonują swoją pracę na rzecz stowarzyszenia społecznie. Stwierdzenie, że Stowarzyszenie to sekta jest niesprawiedliwe i zbyt łatwo wypowiedziane przez osoby spoza stowarzyszenia. W naszej miejscowości działa również Ochotnicza Straż Pożarna. Czy jest sektą? NIE!!! Choć swoim działaniem obejmuje powiat lub też sięgając po za jego granice ratuje niejednokrotnie życie i majątek często nie znanym sobie ludziom. Dlaczego więc łyńskie Stowarzyszenie jest nazywane sektą? Stara się ono jak najwięcej zrobić dla wsi i jej mieszkańców i nie zasługuje na określenie sekty.

Co to jest sekta? (wikipedia.pl)

Sekta (od łac. secta – kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi – iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. seco, secare – odcinać, odrąbywać, odcinać się od czegoś) – pierwotnie grupa społeczna powstała na skutek rozłamu (schizmy) wśród wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. Jeden z trzech typów organizacji religijnej (obok kościoła i kultu). Współcześnie termin sekta ma pejoratywne konotacje w języku potocznym. Dlatego socjologowie religii wypracowali równoznaczne a neutralne określenie nowy ruch religijny. Ustawodawstwo polskie posługuje się natomiast pojęciem związek wyznaniowy, pojęcie sekta w nim nie występuje. Więcej na temat sekt TUTAJ.

 

Jak widać nie oderwaliśmy się od żadnych ideologii czy religii. Wszyscy jesteśmy Chrześcijanami (oczywiście nie jest to "dogmat", że członkiem może być tylko Chrześcijanin). Założyciele nie mieli jakiś dziwnych doświadczeń przy powołaniu stowarzyszenia; Kierowali się dobrem każdego z nas i mają na celu same dobro dla wsi.

 

Stąd apel, aby zaufać stowarzyszeniu i nie nazywać go sektą, bo tym terminem można obrazić innych i działać na szkodę również własną. Zapraszamy także nowych członków, których przyjmiemy z otwartymi ramionami. TUTAJ SĄ INFORMACJE NA TEMAT CZŁONKOSTWA. Nie czekaj tylko przyjdź.

pytamy.wp.pl
Złóż życzenia
Wasze życzenia NOWE

Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!