Chcesz działać na rzecz Łyny? Chcesz, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o niej? Chcesz, aby zakątek Źródeł rzeki Łyny stał się sławny w Polsce? Jeśli na conajmniej jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco to my jesteśmy pewni, że potrzebujemy właśnie Ciebie. Czekamy na Ciebie.

Pamiętaj, nie musisz mieszkać w Łynie, żeby działać razem z nami.

CZŁONKOSTWO

Będąc oficjalnym członkiem stowarzyszenia masz największy wpływ na kształt naszych działań i szansę realizacji własnych pomysłów. Możesz reprezentować stowarzyszenie i występować w jego imieniu.

Istnieją trzy formy członkostwa w stowarzyszeniu . Każda z nich niesie za sobą określone obowiązki i przywileje. Od każdego członka stowarzyszenia oczekujemy aktywności i inicjatywy. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest długa lista "martwych dusz", ludzi będących wyłącznie na papierze.

CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

Posiadasz pełne prawa w stowarzyszeniu, włącznie z biernym i czynnym prawem wyborczym, tzn. możliwością wybierania i kandydowania do jego władz. Masz też możliwość opiniowania kandydatów na członków zwyczajnych. Stowarzyszenie, aby działać musi posiadać fundusze, dlatego decyzją Walnego zebrania członków ustalono składki i wysokość tej składki na kwotę 5 zł/miesiąc. Nie jest to dużo, a jednak do tej pory funkcjonujemy niemalże tylko właśnie z tych składek.

CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE

Masz wszystkie prawa i przywileje w stowarzyszeniu, oprócz prawa wyborczego oraz prawa udzielania rekomendacji dla kandydatów na członka zwyczajnego. Masz bezpośredni wpływ na kształt naszych działań. Członkowie wspierający zobowiązani są do wsparcia zgodnego z uzgodnioną wcześniej umową.

CZŁONKOSTWO HONOROWE

Członkiem honorowym stowarzyszenia można zostać tylko osoba bądź firma, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do płacenia składek.

ZDECYDOWANY/ZDECYDOWANA?

Wypełnij deklarację dostępną z prawej strony. Na podstawie niej będziemy mogli ocenić twą kandydaturę. Deklarację należy przesłać na nasz adres e-mail lub na adres siedziby lub dostarczyć osobiście. Dane zostały podane z prawej strony.

 

CZEKAMY NA CIEBIE

 


Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!