10
Pa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przejął Łyński Młyn
10.10.2013 19:54

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjął uchwałę o przyjęciu darowizny od Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Darowizną jest 8 działek znajdujących się w Łyńskim Młynie. Darowizna obejmuje 5 budynków, w tym budynku odrestaurowanego dwa lata temu Starego Młyna. Na terenie 3,6 ha ma powstać Muzeum Źródeł Łyny, Regionalne Centrum Ekologiczne "Łyński Młyn", Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza. Wartość całej darowizny oszacowano na 1.215.000, 00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100). Jest to ogromna szansa na rozwój naszego regionu. TEKST UCHWAŁY SENATU UWM

Łyński Młyn

Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!