05
Ma
Walne Zgromadzenie Członków- OGŁOSZENIE
05.05.2016 08:03

Zarząd Łyńskiego Centrum Rozwoju "AŁNA" działając na podstawie Statutu stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 maja 2016 r. na godz. 18:30 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany program spotkania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Sprawy bieżące
 4. Uchwała o zmianie w statucie
 5. Uchwała o zmianie numeracji statutu
 6. Sprawozdanie za rok 2015
 7. Sprawozdanie za lata 2013-2016
 8. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Głosowanie na członków Zarządu
 10. Uchwała o wyborze Zarządu
 11. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej
 12. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej
 13. Uchwała o wyznaczeniu pełnomocnika stowarzyszenia do podpisywania umów z Zarządem
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!