12
Li
Wybraliśmy Zarząd i Komisję Rewizyjną
12.11.2016 21:33

Dziś odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Zgromadzenie było zdolne podejmować ważne uchwały, dlatego wybrało zarząd oraz komisję rewizyjną. W skład zarządu na kadencję 2016-2019 weszli: Beata Bandurska Dorota Szczepańska Emilia Kuskowska Ewa Sokolnicki oraz Dariusz Grzebała. W skład komisji rewizyjnej na kadencję 2016-2019 weszli: Magdalena Bandurska Ewa Angielska oraz Elżbieta Brodacka. Kim będą poszczególne osoby w składach zdecydują sami członkowie tych organów. Ponadto Zgromadzenie podjęło uchwały o zmianie statutu. Wprowadzono odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 


Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!